Psychologické služby - Mgr. Zbyšek Mohaupt

Etika mé práce


Ve své práci ctím etické kodexy několika profesních společenství:

Psychologie (Českomoravská psychologická společnost) - etický kodex

Poradenství (Asociace manželských a rodinných poradců ČR) - etický kodex

Psychoterapie (Etické zásady pro evropské psychoterapeuty – návrh EAP)

Supervize (Český institut pro supervizi) - etické zásady