Psychologické služby - Mgr. Zbyšek Mohaupt

Nabídka psychologických služeb

 

  • Manželské, partnerské, rodinné a jiné vztahové poradenství, včetně poradenství pro snoubence a novomanžele 
  • Párová terapie
  • Integrativně a systemicky zaměřená psychoterapie

Témata, oblasti a situace, ve kterých jsou nabízené služby vhodné:


Osobní trápení a potíže (vztah k sobě samé/mu, prožívání nejistoty a obav, osamělosti, hledání vlastní identity, krize a traumatické prožitky, ztráta energie, hledání a výběr partnera/ky, zvládání ztráty a truchlení, pocity emočního vyhoření…)

Konflikty ve vztazích (komunikace, soužití, výchova dětí, nevěra, odcizení, vliv okolí, rozdílné představy, citová závislost…)

Psychosexuální obtíže (poruchy sexuální identity, intimity, vzrušivosti a sexuální touhy, stud, odpor, nezájem…)

Rozcházení a rozvádění se (rozvodové úvahy, zvládání rozchodu/rozvodu, porozvodová situace…)

Osobní, profesní a párový růst (hledání smyslu, bilancování, křižovatky, směřování, příprava k manželství, nová životní etapa, reflexe profesního vývoje…)

Psychosomatické poruchy

 

Mé odborné zaměření:

 

Od začátku své odborné praxe (v r. 1994) se věnuji práci s jedinci a páry v oblasti blízkých vztahů. Specializuji se na poruchy partnerského soužití a intimity.

 

Mou další oblastí odborné způsobilosti je zvládání traumat a krizových situací v životě, zejména situace ztráty blízkého člověka (rozchodem, rozvodem, úmrtím…).

 

Třetí oblastí mého odborného zájmu jsou formy podpory naší sebeúcty a sebejistoty, tj. vztah k sobě samému.