Psychologické služby - Mgr. Zbyšek Mohaupt

O mněMgr. Zbyšek MOHAUPT, narozen v roce 1968 v Ústí nad Labem.


KVALIFIKACE:

Psycholog /VŠ studium jednooborové psychologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 1990-95, státní zkouška – titul Mgr. ; pedagogické minimum – aprobace k výuce psychologie na ZŠ a SŠ, katedra pedagogiky FF MU Brno, 1992-94 ; výcvikový kurz „Metody aplikované sociální psychologie“, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha, 1995-97, 200h/

Samostatný manželský a rodinný poradce /kvalifikační příprava v rámci Asociace manželských a rodinných poradců ČR ; kvalifikační stupeň „Samostatný manželský a rodinný poradce“ od 2001 ; členství v AMRP od 2006, člen Stavovské rady 2012-2016/

Psychoterapeut /akreditované výcviky „Rodinná terapie psychosomatických poruch“, Pražský psychoterapeutický institut, pobočka Liberec, 1997-2000, 500h ; „Krizová intervence“, Remedium Praha, 2003-05, 160h ; výcvikový kurz „Psychoanalytická párová a rodinná terapie“, ČSPAP a IPPART, Praha, 2010-12, 224h ; + další kurzy: „Práce s časovou osou“, „Základní kurz fokusing“, „Metody a techniky práce s rodinami I., II.“, „Práce s traumatem“, „Posttraumatická intervenční péče“, „Výcvik lektorů a koordinátorů psychosociálních intervenčních týmů“, „Psychoterapie sexuálních dysfunkcí“, č lenství v ČAP od roku 2015

Supervizor ČIS/EASC - výcvik „Integrativní supervize“, Český institut pro supervizi, Praha, 2009-12 ; workshopy „Týmová supervize“, ČIS+Remedium ; členství v ČIS od 2009/závěrečná zkouška 2013, členství v EASC od 2013

PRAXE:

Manželská a rodinná poradna Liberec, Brno (psycholog)

Pedagogicko-psychologická poradna, odd. pro středoškoláky, Liberec (psycholog, vedoucí oddělení)

Preciosa, a.s., Institut personálního rozvoje, Jablonec n/N (manažer vzdělávání)

Krizové centrum Riaps, nestátní zdravotnické zařízení, Praha (psycholog)

Národní vzdělávací fond, o.p.s., Středisko podpory poradenských služeb, Praha (odborný pracovník)

Soukromá poradenská, psychoterapeutická a supervizní praxe, Praha (psycholog, od r. 2005)

Výuka na Fakultě sociálních studií MU Brno, katedra psychologie (lektor, 1998-2018)

Výcvikové a vzdělávací kurzy pro dospělé (lektor)

Pracovní skupina pro metodiku manželského a rodinného poradenství, AMRP ČR

Internetové poradny (sexuologická, psychologická)

Pravidelná supervize vlastní práce (individuální, skupinová)

Meditační praxe