Psychologické služby - Mgr. Zbyšek Mohaupt

Supervize


Supervize je poradenská metoda vedoucí k reflexi a sebereflexi vlastního profesního jednání pracovníka v pomáhajících profesích.

Cílem supervize může být například odborný rozvoj pracovníka, redukce chyb, prevence profesionálního selhání či syndromu vyhoření, podpora zvládání vlastních nejistot v profesionální roli, obnova či udržování duševní rovnováhy pracovníka, podpora profesionální identity apod.

Supervizní nabídka:

Zaměření:

integrativní supervize v poradenství, psychoterapii, sociálních službách, školství a zdravotnictví

Druhy:

  • případová (zaměřená na klienta služeb: manželské a rodinné poradenství, psychologické poradenství, výchovné poradenství, kariérové poradenství, práce s traumatem a neštěstím, mimořádnou událostí, krizová intervence, psychosexuologie, párová a rodinná terapie, systemická psychoterapie)
  • rozvojová (zaměřená na odborný růst profesionála: identita, kariéra, role)
  • týmová (zaměřená na tým: vztahy, role, procesy, komunikace, růst, bariéry)
  • řízení (zaměřená na řídící procesy v organizaci)
  • mentoring supervize (zaměřená na rozvoj budoucích supervizorů)
  • supervize supervize (zaměřená na rozvoj supervizorů)

Formy: individuální, ve skupině, v týmu

Cílová skupina:

pracovníci psychologického, vztahového a kariérového poradenství, krizových a sociálních služeb, školství a zdravotnictví

psychoterapeuti, supervizoři

Lokalita:

na pracovišti supervizora (Praha 9 - Libeň) nebo na pracovišti organizace (Praha, Střední Čechy, Liberecko, případně dle dohody)

Ceník:

Individuální supervize (50 min) 1200 Kč (místo konzultovna Libeň)

Skupinová/týmová supervize (120 min) -  místo a cena dle dohody


Kvalifikace supervizora:

Absolvovaný Výcvik v mentoring supervizi /2020 - 2021/ ČIS, dr. J.Vodňanská, dr. J.Pfeiffer, zkouška červen 2022

Supervizor Asociace manželských a rodinných poradců ČR (AMRP ČR) - od r. 2014

Členství v European Association for Supervision and Coaching (EASC) – od r. 2013

Certifikovaný supervizor ČIS / EASC – od r. 2013

Absolvovaný výcvik v Integrativní supervizi /2009-2012/ - ČIS, dr. K.Koblic, dr. H.Fišerová, zkouška podzim 2013

Pravidelná supervize vlastní supervizní praxe - teaching supervizoři ČIS od r. 2010

Členství v Českém institutu pro supervizi (ČIS) – od r. 2009 (www.supervize.eu)

Vlastní supervizní praxe – jednorázově od r. 2007, pravidelně od r. 2009

Etický závazek EAS http://www.supervize.eu/o-techto-strankach/eticke-zasady/


list referencí supervizora