Psychologické služby - Mgr. Zbyšek Mohaupt

Supervize » List referencí supervizora

SUPERVIZNÍ PRAXE – LIST REFERENCÍ
Mgr. Zbyšek Mohaupt

(1) Oblastní charita Blansko - vedení OC Blansko, Charitní ošetřovatelská služba, Betany Boskovice (2007, 2010, 2011)

(2) Fakultní nemocnice Brno, Klinika dětské onkologie – tým zdravotnických pracovníků kliniky (2007, 2010)

(3) Azylový dům pro matky s dětmi Ezer, Diakonie CČE – Středisko křesťanské pomoci v Praze (2009-2014)

(4) Sdružení Linka bezpečí, Praha (2010-2017)

(5) FOD – Klokánek Chabařovická, Praha (2010-2013, 2015-2017)

(6) Střední odborná škola, Liberec (2010-2013)

(7) Dům tří přání, Praha - Ambulantně terénní centrum (2010-2016)

(8) Pečovatelská služba Vinohrady – Vršovice, Diakonie CČE – Středisko křesťanské pomoci v Praze (2010-2011)

(9) Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant (2011-2012)

(10) Občanské sdružení Prostor, Kolín - tým užšího vedení organizace (2011-2013)

(11) Terénní sociální práce v ohrožených rodinách (Sanace rodiny), Diakonie CČE – Středisko křesťanské pomoci v Praze (2011-2012)

(12) Thomayerova nemocnice, Praha Krč, Centrum podpůrné péče  (2011-2014)

(13) Dětský domov, Jablonné v Podještědí (2012)

(14) Střední zdravotnická škola, Pardubice (2012-2013)

(15) Střední zdravotnická škola, Kolín (2012-2013)

(16) Střední zdravotnická škola, Liberec (2012-2013)

(17) Thomayerova nemocnice, Praha Krč – individuální a skupinová supervize pro vrchní a staniční sestry a lékaře (2013-2021)

(18) Občanské sdružení Prostor, Kolín – supervize projektu „PILOT“ pro děti a dospívající v péči OSPOD v Praze (2013-2018)

(19) Síť mateřských center, Praha – tým kanceláře Sítě MC (2013-2015)

(20) Lektor4U, Praha – výcviková supervize v kurzu „Krizová intervence pro XXI. století“ (2014-2019)

(21) Mateřské centrum Cirkus, Praha – Čakovice – tým rady MC (2014-2019)

(22) IKEM, Praha, Transplantcentrum – tým koordinátorů odběru orgánů, individuální a týmová supervize (2014-2020)

(23) Jules a Jim, z.ú., Praha – tým vedení sdružení (2014-2019)

(24) Asociace pro interkulturní práci, Praha – skupina interkulturních pracovníků (2015)

(25) Zlatá rybka, z.ú. Praha (2015-2020)

(26) Dům dětí a mládeže Ulita, Praha 3 , Klub Beztíže2 (2015-2021)

(27) Centrum sociálních služeb Praha, Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy, Praha 3 (2015-2017)

(28) Neposeda, z.ú., Praha Kyje (2016)

(29) Městská část Praha 14, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, NRP (2016-2021)

(30) Nadace Depositum Bonum - Učitel naživo, z.ú., Praha (2017-20)

(31) Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha , Centrum psychosociálních služeb (2017-21)

(32) Terapeutické centrum Modré Dveře, Kostelec nad Černými lesy (2019-21)

(33) ZŠ Mikulova, Praha 4 (2020)

(34) Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Klinika anesteziologie a resuscitace (2020-21)

(35) Sananim, z.ú., Praha, Terénní programy (2021)