Mgr. Zbyšek MOHAUPT

psycholog, samostatný manželský a rodinný poradce,
psychoterapeut, supervizor ČIS/EASC/AMRP

O mně

Mgr. Zbyšek MOHAUPT

Narozen v roce 1968 v Ústí nad Labem.

Mgr. Zbyšek Mohaupt

KVALIFIKACE

Psycholog: 

VŠ studium jednooborové psychologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 1990-95, státní zkouška – titul Mgr. 
Pedagogické minimum – aprobace k výuce psychologie na ZŠ a SŠ, katedra pedagogiky FF MU Brno, 1992-94 
Výcvikový kurz „Metody aplikované sociální psychologie“, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha, 1995-97, 200h

Samostatný manželský a rodinný poradce:

Kvalifikační příprava v rámci Asociace manželských a rodinných poradců ČR
Kvalifikační stupeň „Samostatný manželský a rodinný poradce“ od 2001
Členství v AMRP od 2006, člen Stavovské rady AMRP 2012-2016

Psychoterapeut: 

Akreditované výcviky:

 • „Rodinná terapie psychosomatických poruch“, Pražský psychoterapeutický institut, pobočka Liberec, 1997-2000, 500h  
 • „Krizová intervence“, Remedium Praha, 2003-05, 160h
 • Výcvikový kurz „Psychoanalytická párová a rodinná terapie“, ČSPAP a IPPART, Praha, 2010-12, 224h

Další kurzy:

 • „Práce s časovou osou“
 • „Základní kurz fokusing“
 • „Metody a techniky práce s rodinami I., II.“
 • „Práce s traumatem“
 • „Posttraumatická intervenční péče“
 • „Výcvik lektorů a koordinátorů psychosociálních intervenčních týmů“
 • „Psychoterapie sexuálních dysfunkcí“


Členství v České asociaci pro psychoterapii (ČAP) od roku 2015

Supervizor ČIS/EASC /AMRP, mentoring supervizor: 


Výcvik „Integrativní supervize“, Český institut pro supervizi, Praha, 2009-12
Workshopy „Týmová supervize“, ČIS + Remedium 
Členství v ČIS od 2009/závěrečná zkouška 2013, členství v EASC od 2013
„Výcvik v mentoring supervizi“, ČIS Praha, 2020-21, zkouška 2022
Workshopy „Supervize vedoucích“, Remedium Praha

PRAXE

 • Soukromá poradenská, psychoterapeutická a supervizní praxe, Praha (psycholog, od r. 2005)
 • Manželská a rodinná poradna Liberec, Brno (psycholog)
 • Pedagogicko-psychologická poradna, odd. pro středoškoláky, Liberec (psycholog, vedoucí oddělení)
 • Preciosa, a.s., Institut personálního rozvoje, Jablonec n/N (manažer vzdělávání)
 • Krizové centrum Riaps, nestátní zdravotnické zařízení, Praha (psycholog)
 • Národní vzdělávací fond, o.p.s., Středisko podpory poradenských služeb, Praha (odborný pracovník)
 • Výuka na Fakultě sociálních studií MU Brno, katedra psychologie (lektor, 1998-2018)
 • Výcvikové a vzdělávací kurzy pro dospělé (lektor)
 • Pracovní skupina pro metodiku manželského a rodinného poradenství, AMRP ČR‘
 • Internetové poradny (sexuologická, psychologická)
 • Pravidelná supervize vlastní práce (individuální, skupinová)
 • Meditační praxe

ETIKA MÉ PRÁCE

Ve své práci ctím etické kodexy několika profesních společenství:

Poradenství (Asociace manželských a rodinných poradců ČR) – etický kodex

Psychoterapie (Etické zásady pro evropské psychoterapeuty – návrh EAP)

Supervize (Český institut pro supervizi) – etické zásady